Wie zijn wij?

NTC-Bali is een officiële Nederlandse school, aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB), en wordt elke vier jaar bezocht door de Nederlandse Onderwijsinspectie. NOB adviseert, informeert en professionaliseert zo’n 180 scholen wereldwijd. Dat doet NOB in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), met plezier en enthousiasme, en al ruim 40 jaar.

Sinds 2003 geven wij drie uur per week na schooltijd Nederlandse taal- en cultuurlessen aan kinderen van Nederlandse of Vlaamse afkomst. Onze gediplomeerde leerkrachten geven les volgens methoden die ook op de scholen in Nederland worden gebruikt. De kleuters (groep 1 en 2) leren aan de hand van thema’s en groep 3 leert lezen en schrijven aan de hand van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal Actief 4.

Aangezien wij een officiële school zijn nemen wij naast methodetoetsen ook niet-methodetoetsen af (Cito-toetsen spelling en begrijpend lezen en technisch lezen AVI en DMT). Met deze toetsen kunnen wij het niveau van de leerlingen goed volgen en daarnaast is het vooral bij eventuele terugkeer naar Nederland belangrijk om deze resultaten te kunnen laten zien. Op basis van deze toetsen bepalen scholen in Nederland het niveau van het vervolgonderwijs van uw kind.

Onze leerlingen en lessen

Momenteel heeft onze school 35 leerlingen variërend in leeftijd van 4 tot 17 jaar.

De groepen 3 t/m 8 komen twee keer in de week 1,5 uur naar ons toe. Zij leren taal, spelling en begrijpend lezen waarbij we gebruik maken van coöperatieve werkvormen en er daarnaast ruimte is voor bewegend leren en spelletjes. Na een dag school is het immers belangrijk dat de lessen naast leerzaam óók leuk zijn!

De kleuters (groep 1 en 2) komen juist maar één keer per week naar ons toe, op zaterdagochtend voor 3 uur. Voor hen is Nederlandse les na de dagschool nog erg veel en vanwege het grote belang van spelend leren voor deze leeftijd, werkt een ochtend samen juist beter.

Zodra de leerlingen op de middelbare school terechtkomen (het VO- Voortgezet Onderwijs) komen zij één keer in de week twee uur fysiek naar ons toe en krijgen zij daarnaast één uur in de week huiswerk mee. Deze leerlingen hebben vaak al behoorlijk wat huiswerk van de dagschool waar zij na schooltijd ook tijd voor nodig hebben. Met deze indeling kunnen zij zelf plannen wanneer ze hun schrijfopdracht voor de Nederlandse les maken, wat ook bijdraagt aan het verder ontwikkelen van hun zelfstandigheid.

Cultuur

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Nederlandse cultuur. De intocht van Sinterklaas wordt jaarlijks door ons georganiseerd voor alle Nederlandse kinderen op Bali. Daarnaast komen de Sint en zijn Pieten natuurlijk ook langs in de klas. Naast een gezellige Koningsdag, krijgen ook andere typisch Nederlandse zaken bij ons in de lessen aandacht. Moederdag, Vaderdag, Pasen en Kerst komen aan bod en voor de oudere leerlingen wordt er bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan Prinsjesdag en 4 en 5 mei.

Meertaligheid

Wees niet bang om uw kind met meertaligheid te belasten. Hoe jonger het kind, des te groter is het vermogen om meerdere talen vloeiend op te pikken en te gaan spreken. De kinderen op onze school zijn zonder problemen bijna allen drietalig, sommigen zelfs viertalig. Als een kind eenmaal 12 jaar is, wordt het een heel stuk lastiger om een nieuwe taal vloeiend te leren spreken.

Kortom, vroeg met de Nederlandse les beginnen heeft een groot voordeel voor zowel de leerling als de school. Voor de leerling hoort het er dan gewoon bij en krijgt de Nederlandse taal een duidelijke plek in hun leven en identiteit. Voor ons als school is het fijn om de kinderen vanaf het begin af aan mee te nemen in de Nederlandse taal en cultuur. Voor kinderen die hier op latere leeftijd komen of maar voor een bepaalde tijd, voelt de Nederlandse les vaak als een warm bad. Daar gaat het even niet anders, maar zoals ze gewend zijn. Voor kinderen die hier opgroeien is het fijn om Nederlandstalige vriendjes en vriendinnetjes te hebben en hun Nederlandse identiteit vorm te geven.

Meer over ons

Nederlandse bibliotheek

Nederlandse les voor volwassenen

Leslocaties