Home | Wat is NTC onderwijs? | Wie zijn wij? | Leslocaties | Documenten | Foto’s
Nederlandse bibliotheek
| Nederlandse les voor volwassenen | Links | Contact
 

 

 


 

 

 

 

 
NTC-Bali

YES-school
Jl. Mertasari 64A
Suwung Batan Kendal
Denpasar Selatan
ntc_bali@yahoo.com

 

 

Wie zijn wij?

NTC-Bali is de Nederlandse school in Bali. Sinds 2003 geven wij drie uur per week na schooltijd Nederlandse taal en cultuurlessen aan kinderen van Nederlandse of Vlaamse afkomst. Onze gediplomeerde leerkrachten geven les volgens methoden die ook op de scholen in Nederland worden gebruikt. Net als in Nederland, worden ook wij gecontroleerd door de Nederlandse Inspectie van Onderwijs.

Momenteel heeft onze school 40 leerlingen variërend in leeftijd van 4 tot 17 jaar. De leerlingen in het Primair Onderwijs zijn verdeeld over groepen 1 t/m 8, en krijgen les in samengestelde groepjes. De leerlingen in het VO krijgen in twee groepen les: VO leerjaar 1 en 2 en VO leerjaar 3 en hoger.  Alle leerlingen hebben een verschillend beheersingsniveau van het Nederlands, en zijn daarom ingedeeld in drie richtingen (zie: Wat is NTC onderwijs?).

De leerlingen van Richting 1 en 2 krijgen les volgens het Nederlandse curriculum. Hoewel uw kind maar 3 uur per week les krijgt, kunnen we, door effectieve selectie, het hele jaarprogramma in één jaar aanbieden. Het accent ligt op de onderdelen spelling, woordenschat, grammatica en begrijpend lezen. De leerlingen van Richting 3 volgen een speciale NT2-methode (Nederlands als Tweede Taal).

We testen de leeringen regelmatig en werken met het Leerling Volg Systeem (Cito-toetsen), waardoor we weten of uw kind, vergeleken met leeftijdsgenoten in Nederland, op het juiste niveau zit.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Nederlandse cultuur, Sinterklaas en Koningsdag, iets wat we ieder jaar groots vieren, maar ook andere typisch Nederlandse zaken krijgen bij ons in de lessen veel aandacht.

Naast de drie uur Nederlandse les per week, is het echt raadzaam dat u thuis ook Nederlands met uw kind spreekt om de taal voldoende te laten leven en ontwikkelen. Daarom is het ook goed om uw kind veel Nederlands te laten lezen, in leesboeken, tijdschriften en op internet. De Nederlandse televisie programma’s van BVN, de Nederlandse satellietzender, zijn een grote aanwinst voor het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip. En ook op YouTube en  www.uitzendinggemist.nl  kunt u diverse programma’s terugvinden waar voor ieder wel wat wils bijzit. Ook correspondentie met familieleden en vrienden in Nederland is een leuke manier om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren.

Wees niet bang om uw kind met meertaligheid te belasten. Hoe jonger het kind, des te groter is het vermogen om meerdere talen vloeiend op te pikken en te gaan spreken. De kinderen op onze school zijn zonder problemen bijna allen drietalig, sommigen zelfs viertalig. Als een kind eenmaal 12 jaar is, zal het een nieuw te leren taal echter niet meer vloeiend kunnen leren spreken.
De kinderen hebben er in de praktijk geen moeite mee om naar onze school te komen. We belasten hen niet met onnodig huiswerk en uit ervaring blijkt dat ze het leuk vinden om intensief met Nederland en Nederlands bezig te zijn.